เนื้อผ้า Micro Polyester (ไมโคร โพลีเอสเตอร์)
คือผ้าที่ผลิตจากเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ ซึ่งเป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่มีขนาดเล็ก บวกกับการทอที่เพิ่มช่องว่างระหว่างเส้นใย ซึ่งทำให้เหมาะกับการใส่ออกกำลังกาย