Dropship / ตัวแทนจำหน่ายสินค้าออนไลน์ โดยไม่ต้อง Stock สินค้า / Goodwill / online partner

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ ร้านค้า ผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการหารายได้ สามารถจำหน่ายสินค้าของทาง Goodwill ผ่านช่องทางออนไลน์แบบสะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้อง Stock สินค้า

Dropship  ของ  Goodwill  ดีอย่างไร

 • ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ตัวแทนจะได้รับส่วนลดสินค้า 10 – 30% ทุกรหัสสินค้า (ยกเว้นสินค้านำเข้า)
 • ทาง Goodwill ดำเนินการจัดส่งสินค้าถึงลูกค้าของตัวแทนในนามตัวแทน

ไม่มีการกำหนดยอดขายในระดับ Begin แต่มีส่วนลดพิเศษกรณีที่สมาชิก/ตัวแทนสั่งซื้อสินค้าตามจำนวนที่กำหนดไว้ ขึ้นกับระดับตัวแทน

 • สินค้ามีให้เลือกมากมายกว่า 100 รายการ และมีสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องจัดจำหน่าย
 • สินค้าในเว็บไซต์ พร้อมส่งทุกชิ้น สามารถสั่งซื้อได้ทันที
 • จัดส่งสินค้าให้อย่างรวดเร็ว สะดวกในการติดตามสินค้า ลดขั้นตอน ลดเวลาในการติดตามข้อมูล

มีทีมงานให้คำแนะนำและสนับสนุนการขาย

วิธีการสมัครเป็นสมาชิกตัวแทนจำหน่ายสินค้า

การเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่าย    ฟรี! ไม่มีค่าสมาชิก  ไม่มีค่าใช้จ่าย  เป็นการสมัครสมาชิกราย 1 ปี

 1. สมัครได้ที่ https://goodwillknitsystem.com/backend/register
 2. กรอกรายระเอียดข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
 3. หลักฐานการสมัคร
 • สำหรับบุคคลทั่วไป :  แนบสำเนาบัตรประชาชน,ทะเบียนบ้าน ที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
 • สำหรับนิติบุคคล :  แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล หรือเอกสารแสดงสถานะนิติบุคคลที่ประทับตรานิติบุคคล, สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการ, ผู้แทนนิติบุคคล, ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
 1. ยอมรับ/ยืนยัน การสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามบันทึกข้อตกลงการเป็นสมาชิกตัวแทนจำหน่ายสินค้าออนไลน์ที่ปรากฏบนเว็บไซด์
 2. รอการตอบรับ และ/หรืออนุมัติการเป็นสมาชิกพร้อมรหัสตัวแทน เป็นหนังสือหรือทางอีเมล